QA Workshop by senseQA

Workshop СОФТУЕРНО ТЕСТВАНЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Уъркшоп по софтуерно тестване за начинаещи. QA тестване на практика – без скучни лекции и философия. Практически занимания върху реални проекти, от началото до края. Всички техники и подходи приложени нагледно в работна атмосфера.

Искаш ли да се станеш софтуерен тестер?

Уъркшопът скъсява дистанцията между обучението и реалното започване като JUNIOR QA в софтуерната индустрия. Обучението се състои изцяло в практически занятия, по време на които се усвояват всички необходими знания за работата и нейните особености. В занятията са включени всички необходими документи и софтуер и напълно пресъздават работата на софтуерния тестер директно от работното му място.

Уъркшопът е насочен към хора без опит на IT позиция или към тези, които искат да се преквалифицират. Необходима е базова компютърна грамотност и личен лаптоп.

Практически занимания:

1. Откриване на рискове, проблеми и дефекти
2. Разбиране на технически документи
3. Съставяне на тест план
4. Публикуване на бъгове
5. Повторно тестване – кога и как
6. Тестване за мобилни устройства
7. Работа в голям и малък екип
8. Различаване на бъгове и небъгове
9. Пресъздаване на непостоянни проблеми
10. Откриване на съвместимост и приложимост
11. Помощни инструменти и трикове
12. Съставяне на оферта за време и цена

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА